Låneregler

Med ett lånekort kan du låna böcker och annat material hos oss. Följande regler gäller för lån av material.

På biblioteket kan alla som har lånekort låna böcker och andra saker. Du kan låna, streama, ladda ner och reservera media. För allas skull finns det regler att följa.

Att använda bibliotekets tjänster

Du är välkommen att använda bibliotekets tjänster. Nedan följer de regler som du i och med din asnökan om lånekort godkänner att följa. Biblioteksreglerna kan komma att ändras under kortets giltighetstid.

Det här behöver du känna till

  • Du är skyldig att informera dig om aktuella biblioteksregler och avgifter. Läs mer om avgifter.
  • Lånekortet är en personlig värdehandling vilket innebär att du är ansvarig för alla lån som görs med kortet.
  • Har du tappat bort ditt kort ska du kontakta biblioteket så fort som möjligt för att spärra det.
  • Du ansvarar själv för att ditt lånekort registreras och avregistreras.
  • Det som inte återlämnas eller som skadas är du skyldig att ersätta.
  • Du förbinder dig att inte skada bibliotekens medier, e-tjänster och/eller utbud i övrigt.
  • Bibliotekens digitala utbud är för ditt personliga och icke-komersiella bruk.
  • Sekretess gäller för bibliotekslån. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner uppgifterna om lånen.
  • Om du har en avgift att betala är uppgifterna kvar till dess att avgiften betalats.

Sök

Språk