Satsning på biblioteksverksamheten för barn och unga

Satsning på biblioteksverksamheten för barn och unga

Folkbiblioteken i Mörbylånga kommun har beviljats projektpengar från Stärkta bibliotek för att förstärka och kvalitetssäkra en likvärdig barn- och ungdomsverksamhet. Projektet leds av två projektledare och under arbetsprocessen kommer barn och ungas röster vara helt tongivande.

Search the catalogue

Language