En barnverksamhet i linje med Barnkonventionen

En barnverksamhet i linje med Barnkonventionen

Folkbiblioteken i Mörbylånga kommun beviljades projektpengar från Stärkta bibliotek hösten 2020 för att utveckla en likvärdig barn- och ungdomsverksamhet på kommunens tre folkbibliotek.

Search the catalogue

Language