Innan du börjar - det här behöver du för att kunna läsa e-böcker eller lyssna på e-böcker

Innan du börjar - det här behöver du för att kunna läsa e-böcker eller lyssna på e-böcker

För att kunna låna e-böcker och e- ljudböcker från biblioteket behöver du ha ett aktivt lånekort hos oss med personlig pinkod. Du behöver även skaffa ett Adobe-ID. Ett Adobe-ID behövs för att du ska kunna låna kopieringsskyddade e-böcker och det skyddar e-boken från att fildelas eller skrivas ut. Du som redan lånar e-böcker hos oss har en gång skaffat ett Adobe-konto.

Search the catalogue

Language