Fortsätt att visa hänsyn

Fortsätt att visa hänsyn

Vi ber er att fortsätta att hålla avstånd till varandra och hjälpa oss att undvika trängsel i lokalerna. Biblioteket har öppet, men vi ber er att hålla avstånd till varandra och visa hänsyn. Stanna hemma om du är sjuk/förkyld eller har något av följande symptom:

Search the catalogue

Language