Fortsätt att visa hänsyn

Fortsätt att visa hänsyn

Vi ber er att fortsätta att hålla avstånd till varandra och visa hänsyn. Biblioteket har öppet igen, men med restriktioner. Restriktionerna innebär att ett max antal besökare får vistas samtidigt på biblioteken. Vi ber er att fortsätta att hålla avstånd till varandra och visa hänsyn. Stanna hemma om du är sjuk/förkyld eller har något av följande symptom:

Search the catalogue

Language