För föräldrar

För föräldrar

Den värdefulla läsningen Nyckeln till språket ligger i läsningen. Ett barn har som lättast att ta till sig språkets grunder innan fyra års ålder, och där är läsningen en viktig del! För den som vant sig vid läsningen, orden och språket blir det lättare att ta till sig kunskap i skolan och senare i livet.

Search the catalogue

Language