Satsning på biblioteksverksamheten för barn och unga

Satsning på biblioteksverksamheten för barn och unga

Folkbiblioteken i Mörbylånga kommun har beviljats projektpengar från Stärkta bibliotek för att förstärka och kvalitetssäkra en likvärdig barn- och ungdomsverksamhet. Projektet leds av två projektledare och under arbetsprocessen kommer barn och ungas röster vara helt tongivande.

Ny verksamhetsplan 2021

Detta projekt kommer om ett år leda fram till en ny verksamhetsplan för barn- och ungdomsverksamheten som blir grunden för bibliotekens arbete framöver. Målet med en ny verksamhetsplan är bland annat att visa på ett programutbud som är brett, kvalitativt, relevant och som ser till varje barns förutsättningar och behov.

Bibliotekens fysiska rum 

Projektet kommer även arbeta för att utveckla bibliotekens fysiska rum som ska välkomna barnet till den egna biblioteksupplevelsen. Vi kommer även arbeta med ett särskilt fokus på att säkra tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. 

Samverkan med skolan 

För de lägre åldrarna kommer vi att ha ett samarbete med flera skolor i kommunen.

Vill du veta mer om projektet?

Vi uppdaterar löpande här på hemsidan och under #stärktabibliotekmörbylånga på sociala medier.

Om du har frågor eller tankar kring projektet är du välkommen att höra av dig till våra projektledare:

Elin Johansson, elin.johansson2@morbylanga.se

Saga Qvant, saga.qvant@morbylanga.se

 

Sök

Språk