angle-left Tillgänglighet

Tillgänglighet

Bibliotekens mål är att öka intresset för läsning och litteratur för alla åldersgrupper. 

Biblioteken i Mörbylånga ska erbjuda kommuninvånarna i alla åldrar ett brett utbud av böcker och andra media. Tillsammans med allmänkulturen vill biblioteken erbjuda kulturella program för alla åldrar.

Vi följer gratisprincipen – kostnadsfria lån för alla medietyper och kostnadsfria reservationer båda på media från eget bestånd och på inlån från bibliotek i hela landet.

I enlighet med bibliotekslagen ska vi ägna extra uppmärksamhet mot barn och ungdomar, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning.

Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden och Degerhamn.

På uppdrag av skolan driver biblioteken även skolbiblioteken på Alunskolan, Färjestadens skola, Glömminge skola, Gårdby skola, Skansenskolan och Torslunda skola. 

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk

sv-se en-gb