Restriktionerna slopas men pandemin är inte över.

Restriktionerna slopas men pandemin är inte över.

Nu tar vi med oss det vi lärt oss under de två senaste åren. Visst är det skönt att samhället äntligen kan börja öppna igen! Det ska vi njuta av. På biblioteket innebär det att vi återigen kan bjuda in till fysiska evenemang. Men jämfört med förra året är vi nu ännu mer beredda på att snabbt ställa om verksamheten och tänka digitalt om det skulle krävas. 

Under onsdagen den 9 februari, släpptes de flesta restriktioner som införts för att minska smittspridningen av covid-19. Det är förstås en stor lättnad att vi kan börja återgå till våra aktiviteter och umgås med nära och kära som vi vill.

Men fortfarande råder en stor smittspridning och alla uppmanas att vaccinera sig och fortsätta med de basala hygienrutiner som vi lärt oss under pandemin.

 

Fortsatt arbete för minskad smittspridning 

Den fortsatta stora smittspridningen påverkar flera verksamheter i Mörbylånga kommun som har stor andel sjukfrånvaro. Inom vård och omsorg kommer vi därför fortsätta ha olika rekommendationer för att värna om personalen och våra äldre och sköra. Vård- och omsorgspersonal kommer fortsätta att använda skyddsutrustning och det är bara personal inom vård- och omsorgsyrken som framöver ska provta sig vid symptom av covid-19. Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun har även infört vaccinationskrav eller intyg på genomgången infektion av covid- 19, för alla som nyanställs inom vård och omsorg. Detta beslut ska utvärderas och eventuellt omprövas under april månad.

Alla andra, som inte arbetar inom vård och omsorg, ska fortsätta vara uppmärksamma på symptom som skulle kunna vara covid-19, men ska inte testa sig. Därför tas testlådorna som varit utplacerade vid hälsocentralerna i Färjestaden och Mörbylånga bort. Som vanligt gäller att om du är du sjuk ska du stanna hemma och återgå till arbetet först när du är frisk och haft två feberfria dagar. Karantän för dig som är frisk men bor med någon som är sjuk tas bort. 

För medarbetare i Mörbylånga kommun gäller en successiv återgång till arbetet med målet att alla som kan ska vara tillbaka på sin arbetsplats i vecka 8. Vi kommer också att undvika stora möten till och med den 11 mars.

- Visst är det härligt att samhället kan öppna igen. Men vi ser också att våra verksamheter är ansträngda och att många i personalen är uttröttade efter att så länge ha levt med en pandemi. Därför uppmanar vi i kommunen till en successiv återgång till det normala, samtidigt som vi tittar på hur vi kan underlätta återhämtning för våra duktiga medarbetare, säger Ann Willsund, kommundirektör i Mörbylånga kommun.

Alla som kan uppmanas att  trippelvaccinera sig så snart det går! Och eftersom riskerna att bli mer allvarligt sjuk av covid-19 är högre för ovaccinerade uppmanas ovaccinerade att vidta extra försiktighet när det gäller att vistas i stora folksamlingar inomhus.

Fortsatt gäller:

  • Om du inte har medicinska förhinder, vaccinera dig.
  • Fortsätt med basal handhygien, det vill säga tvätta ofta dina händer med tvål och vatten.
  • Håll gärna lite avstånd på allmänna platser.


Var rädd om varandra, tillsammans minskar vi smittspridningen!

Sök

Språk