MIK i skolan

MIK i skolan

Tillsammans med pedagoger informerar våra skolbibliotekarier om MIK skolan, Medie- och informationskunnighet.

Under lektionerna berättas det om Digitala fotspår, algoritmer och källkritik. 

 

Eleverna får jobba med olika frågeställningar och övningar för området och på så sätt breddar de sin Medie-och informationskunnighet. 

Ev av de viktigaste frågorna vi tar upp är : Hur källkritisk är du till det du delar med dina vänner eller på sociala medier? Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier:

Äkthet= Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?

Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sedan dess som påverkar ämnet/informationen?

Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor?

Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen?

Informationssökning på internet  

En annan fråga rör informationssökning på internet  

Här får eleverna samarbeta och söka på ett ord och jämföra sina resultat. 

 

Olika källor och dess trovärdighetsfaktor 

Under lektionerna får eleverna mer information om olika söksidor som NE, Google, Wikipedia och NE junior. 

 

Detta är bara en kort information om vad vi erbjuder i skolan. 

 

Sök

Språk