Läsfrämjande insatser - Sommarlovsboken

Läsfrämjande insatser - Sommarlovsboken

Läs fem böcker och få en gratis! För barn från 6 år. Sommarlovsboken vänder sig till barn från 6 år och går ut på följande: Läs fem böcker och få en gratis bok! Hämta och Lämna in ditt ifyllda sommarlovshäfte på biblioteket i Färjestaden, Mörbylånga eller Degerhamn så får du välja ut en egen bok som du får av oss i sommarpresent.

På biblioteket jobbar vi för att fler barn och unga ska hitta intresset för läsning. En av våra läsfrämjande insatser under sommaren är att barnen har möjlighet att delta i en läsaktivitet som vi kallar för sommarboken.

Sommarlovsboken vänder sig till barn från 6 år och går ut på följande:

  • Läs fem böcker och få en gratis bok!
  • Hämta och Lämna in ditt ifyllda sommarlovshäfte på biblioteket i Färjestaden, Mörbylånga eller Degerhamn så får du välja ut en egen bok som du får av oss i sommarpresent.
  • I häftet fyller du i vilka böcker du har läst. Skriv gärna en kommentar om vad du tyckte om boken och rita gärna en bild på något som hör till böckerna eller en sommarbild.

 

Bibliotekets uppdrag 

2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.

6 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till deras behov.

 

Barn och unga är prioriterade i bibliotekslagen och i de flesta styrdokument även på regional och lokal nivå. Sverige har som land ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Dessutom är konventionen införlivad i svensk lag. Det innebär att vi alltid ska ha barnets bästa för ögonen när vi fattar beslut som rör dem. Läs mer om barns rättigheter på bibliotek!

 

Vi tänker GDPR

För oss är det självklart att tänka på att skydda dina personuppgifter. Skriv enbart ditt förnamn och ålder på häftet som du lämnar in. Vi ser fram emot att få läsa och se vad du har läst i sommar.

I slutet av sommaren kommer vi att publicera de bilder som vi fått in på gemensamma bilder. Ditt namn eller ålder kommer vi däremot inte att publiceras någonstans utan det kommer vi använda internt när vi planerar för boktips och andra läsfrämjande aktiviteter. 

 

Sök

Språk