angle-left Lokala allmänna råd

Lokala allmänna råd

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med regionens smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd. Beslutet gäller från den 10 november till och med den 8 december 2020, men kan förlängas.

 

De allmänna råden innebär att den bor eller vistas i Kalmar län uppmanas att:

  • avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar,
    idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
     
  • om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk

sv-se en-gb