Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.

 

Talböcker

Talböcker, eller Daisy-böcker, är inläsningar för dig som har svårt att läsa vanliga tryckta böcker. Talböcker finns att låna på biblioteken eller i digitalt format från webbplatsen Legimus.se.
 
Legimus.se är ett digitalt bibliotek med mer än 90 000 titlar. Du som har rätt att låna talböcker kan själv ladda ner litteratur därifrån och läsa på olika plattformar.

Biblioteken hjälper dig som behöver talböcker att bli användare på Legimus. 

Talböcker är annorlunda än ljudböcker och kan läsas in och produceras utan upphovsrättshavarens tillstånd. Lagen om upphovsrätt gör det möjligt, för att alla ska kunna få låna och läsa böcker.

Ljudböcker

Biblioteken erbjuder också ljudböcker. De har ofta lästs in av skådespelare eller författarna själva. Ljudböckerna finns som cd-skivor och mp3-skivor att låna hem. Det finns också e-ljudböcker som du ladda ner och läsa. Mer information om hur du gör finns på sidan om e-bibliotek.

Storstilsböcker

Har du en synnedsättning men ändå gärna vill läsa böckerna i textform finns böcker med storstil.

Sök

Språk